Kapitánské kurzy

Naším cílem je nejen vás připravit na kapitánské zkoušky, ale především, aby vaše znalosti vedení lodě byly co nejlepší a tím byly vaše plavby bezpečné = dobrá námořní praxe.

  • Profesionálně připravené výukové materiály pro efektivní výuku.
  • Vlastní flotila lodí v ČR a v Chorvatsku.
  • Intenzivní praktický výcvik vedení lodě na moři.
  • Zkušení lektoři a instruktoři.
  • Kurzy na vysílačku vybavené lodními radiostanicemi.
  • Doplňkové vzdělávání formou on-line přednášek a kurzů.
  • Benefity pro účastníky kapitánských kurzů.
  • U nás máte vše na jedné palubě.

Příprava na kapitánské zkoušky na průkaz VMP. Ověření o praktických dovednostech na vlastních lodích v Českých Budějovicích a na Lipně.

Příprava na kapitánské zkoušky na průkaz Velitel námořní jachty pobřežní plavby C (Yachtmaster Coastal). Praktická část na vlastních lodích v Chorvatsku.

Příprava na kapitánské zkoušky na průkaz Velitel jachty mořské plavby B (Yachtmaster offshore). Plavby pro potřebný počet námořních mil k získání průkazu.

Příprava na zkoušky na průkaz na vysílačku SRC. Akreditované středisko s vlastními lodními radiostanicemi pro výuku. Vyzkoušíme si základní typy volání. Naučíte se ovládat lodní radiostanici.

Pojďme se dozvědět něco více o meteorologii, trimu plachet, kotvení či záchranných vestách. Poutavé a informacemi nabité přednášky s dlouholetým kapitánem a lektorem Pavlem Burkertem.

Zdokonalovací plavby pro úplné začátečníky na našich vlastních lodích - základní vedení lodě, přístavní manévry. Sportovně kondiční offshore plavby pro zkušenější námořníky. Vše se zkušenými instruktory / skippery.