Velitel námořní jachty pobřežní plavby C

Příprava na kapitánské zkoušky na námořní průkaz C se skládá ze dvou částí - teorie a praxe na moři.

Proč dělat kapitánský kurz s námi:

Teoretická část:

 • Uvědomujeme si, že průkaz Velitel námořní jachty pobřežní plavby C může být prvním seznámením s problematikou vedení lodě a tomu také odpovídá metodika výuky teorie i praxe.
 • Profesionálně vytvořené výukové materiály.
Praktická část:

 • Vlastní flotila lodí v chorvatském Zadaru. Výhoda spočívá v tom, že si sami můžete pronajmout loď, na které jste začínali a dobře ji znáte.
 • Praktickou část plujeme na moderních 3 kajutových lodích Bavaria Cruiser 37 a Bavaria Cruiser 41 s maximálním počtem 5 až 6 uchazečů o námořní průkaz v posádce.
 • Zkušení skippeři / instruktoři, kteří vás naučí vést loď tak, abyste měli znalosti a sebevědomí vyplout sami s vlastní posádkou - intenzivní výcvik přístavních manévrů, plánování plavby s ohledem na povětrnostní podmínky, trimování plachet, noční plavba, nácvik MOB.
 • Vše co děláme má vést k jedinému a to je dobrá námořní praxe!

Benefity pro absolventy kurzu na námořní průkaz C:

 • Sleva 1000 Kč na první kondiční plavbu na plachetnici v Chorvatsku.
 • Sleva na kurz na průkaz na vysílačku.
 • Slevy na přednášky pro jachtaře.
 • 10% sleva na jachtařské oblečení a vybavení v naší prodejně KWS (nelze sčítat s probíhajícími slevami).


Praktická část kurzu v krátkém videu:


V tomto jsou naše kurzy jedinečné: zkušenost s výukou, vlastní skripta, intenzivní výcvik na moři.


Příprava na kapitánské zkoušky na námořní průkaz C:

 • termín: jarní kurz je úspěšně za námi, podzimní termín teorie připravujeme.
 • cena: 5500 Kč
 • Zkouška: cena: 1500 Kč
 • místo konání teoretická část a zkouška: KWS sports CZ s.r.o., Lidická 1277/252, 370 07 České Budějovice
 • praktická část: 
 • termín: 5. - 12. 10. 2024
 • místo konání: Zadar, Chorvatsko
 • cena: 14 500 Kč

V ceně teoretického kurzu je zahrnuto:

 • lektoři, skripta, navigační mapa, navigační sada, pitný režim 

V ceně praktického kurzu je zahrnuto:

 • kapitán, pronájem lodi, transit log, praktická zkouška

Cena u praktického kurzu nezahrnuje:

 • dopravu, jídlo, přístavní poplatky mimo domovskou marinu, pohonné hmoty, turistickou taxu

Storno podmínky:

 • storno více než 60 dnů před začátkem plavby - 30% z celkové částky
 • storno v rozmezí 31 a 59 dnů před začátkem plavby - 50% z celkové částky
 • storno 30 dnů před začátkem plavby a méně - 100% celkové částky

 Vždy je možné i bezplatně přesunout na jiný termín či za sebe poslat náhradníka. Vše je na domluvě.


Kurz lze zakoupit také formou dárkového poukazu.


Teorie okruhy témat:

 • COLREG a základy námořního práva
 • Plavební nauka
 • Námořní navigace
 • Meteorologie
 • Základy angličtiny
 • Základy poskytování první pomoci

V praktické části na moři se zabýváme:

 • Přípravou na plavbu - převzetí lodi
 • Manévrování s jachtou - přístavní manévry, trimování plachet
 • Vedením plavby - plánování plavby s ohledem na povětrnostní podmínky, navigace, meteorologie, COLREG
 • Řešením mimořádných situací - MOB
 • Noční plavba

Objednávka kurzu na průkaz Velitel námořní jachty příbřežní plavby C

Poznámka: Pokud bude platba přes zaměstnanecký benefit program nebo přes SODEXO, prosím uveďte do zprávy co má být předmětem na faktuře. Berte v úvahu, že v některých případech již zaslanou fakturu nelze změnit!


Průběh zkoušky:

 • písemná část - výpočet navigačního příkladu
 • ústní část - navigace, plavební nauka, COLREG, meteorologie, zdravověda a angličtina

Na zkoušku je třeba si přinést rýsovací pomůcky.

Zkouška z jednotlivých částí probíhá před jednotlivými komisaři z řad zkušených jachtařů jmenovaných MDČR.

Pokud byste si před zkouškou chtěli vše ještě zopakovat, nabízíme možnost opakování počítání příkladu i znalosti teorie - více si řekneme na kurzu.


Vše o kurzu Velitel námořní jachty pobřežní plavby C:

Co to je český kapitánský průkaz Velitel námořní jachty pobřežní plavby C?

 • Velitel námořní jachty pobřežní plavby C (zkráceně Velitel námořní jachty) je průkaz, který vás opravňuje plout na moři do 20 NM od pobřeží a to i v noci s lodí do 16m délky za povětrnostních podmínek do 6° Beaufortovi stupnice (Bf).

Kdo průkaz vydává a kde probíhají zkoušky?

 • Průkaz Velitel námořní jachty vydává Ministerstvo dopravy ČR (MDČR) a aby vám jej MDČR mohlo vydat, je třeba uspět u teoretických i praktických zkoušek (stejně jako u klasického řidičského průkazu). Zkoušky probíhají v Českých Budějovicích zpravidla do 14 dnů od teoretického kurzu. Zkoušet vás bude komise složená z akreditovaných zkušebních komisařů jmenovaných MDČR. Vyhodnocení zkoušky je provedeno ihned. Po splnění teoretické i praktické části zasíláme potvrzenou dokumentaci na MDČR, na základě které pověřený úředník vystaví průkaz Velitel námořní jachty pobřežní plavby C. Průkaz je mezinárodně uznávaný.

Kdy průkaz dostanu?

 • Ze zákona je lhůta na vystavení průkazu 30 dní. Úředníci průkaz vystaví většinou do 14 dnů po odeslání na MD a pošlou poštou přímo na uvedenou adresu. V případě potřeby je možné vydat průkaz i na počkání, ovšem po předem smluvené schůzce.

Jaká je doba platnosti průkazu?

 • Platnost průkazu je od 1. 1. 2019 stanovena na 10 let, po uplynutí této doby musíte zažádat o prodloužení. 

Jaký je postup před skončením platnosti průkazu?

Pro jeho prodloužení je nutné doložit:

 • napluté námořní míle v délce 500 NM - kopií lodního deníku anebo jachtařské knížky v posledních deseti letech
 • žádost o prodloužení průkazu s osobními daty žadatele
 • správní poplatek 50 Kč (kolek) - pokud se dodrží lhůta 2 měsíce před vypršením, jinak se platí 500 Kč
 • 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
 • osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MDČR, ne starší než 3 měsíce od podání žádosti

Kde průkaz neplatí?

 • Na vnitrozemských vodách u nás i v zahraničí.

Co budu ke kurzu a získání kapitánského průkazu potřebovat? (fotku, lékařskou prohlídku, nějaký poplatek?)

 • věk minimálně 18 let
 • podat žádost s osobními daty žadatele
 • zaplatit správní poplatek 500 Kč v podobě kolku
 • 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
 • dodat osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MDČR, ne starší než 3 měsíce od podání žádosti
 • úspěšně složit teoretickou zkoušku před komisí MDČR
 • z praxe je nutné úspěšně složit praktickou zkoušku před zkušebním komisařem na moři

Jak je to s průkazem na vysílačku?

 • Od roku 2013 již není povinné složit zkoušku z radiotelefonie a doložit průkaz radiotelefonisty. Přesto doporučujeme si tento průkaz udělat, charterové spol. vám loď s radiostanicí bez průkazu nemusí půjčit. V některých zemích je povinný, např. v Chorvatsku. Více zde: Kurz na vysílačku.

Kde kurz probíhá, jak dlouho kurz trvá a co se v kurzu naučím?

Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část.

Teoretická část - se koná v Českých Budějovicích, kde vás během intenzivního 3-denního teoretického kurzu naši profesionální školitelé zasvětí do znalostí důležitých pro vaše vyplutí na moře a závěrečnou zkoušku. Za tři dny toho probereme opravdu hodně, vše je však vysvětleno velmi poutavě z praxe tak, abyste si vše snadno zapamatovali. Pro ještě snadnější výuku jsou součástí teorie výuková skripta, modely lodí, kotev či modely počasí.

Skládá se z:

 • námořní navigace
 • plavební nauka
 • meteorologie
 • základy námořního práva a COLREG
 • základy poskytování první pomoci
 • základy angličtiny

Praktická část - zde se jedná o intenzivní praktický kurz na plachetnici v Chorvatsku - vyplouváme ze Zadaru, kde kotví naše vlastní flotila. Během týdenní plavby se zkušeným skipperem / instruktorem se naučíte:

 • jak správně převzít a předat loď (check in - check out)
 • přistávání s lodí - v marině, na kotvě, na bójce
 • trimování plachet na přední, boční i zadní větry
 • navigace podle mapy a kompasu, také podle navigačních přístrojů a autopilota
 • noční plavba podle majáků a navigačních znaků
 • vázání nejběžnějších uzlů na lodi
 • číst počasí nejen podle předpovědi
 • když počasí dovolí ovládat loď za obtížnějších podmínek
 • manévr MOB - muž přes palubu při plavbě pod plachtami

Co když zkoušku neudělám?

 • Neopakujete celou zkoušku, ale složíte zkoušku pouze z neúspěšného předmětu. Pokud byste neuspěli u písemné části zkoušky, tj. navigačního příkladu, je nutné složit celou zkoušku znovu.