Velitel jachty mořské plavby B


Kurz na český kapitánský průkaz kategorie B se skládá z teorie a zkoušky. 

Termíny, místo konání a cena:

 • teorie 3. - 5. 9. 2021 České Budějovice, Studentská 797, 370 05 - cena: 6 500 Kč
 • zkouška 14. 9. 2021 - České Budějovice, Studentská 797, 370 05 - cena: 1 500 Kč

V ceně teoretického kurzu je zahrnuto:

 • lektor, skripta, navigační mapa, rýsovací sada, 2x oběd, pitný režim a svačina (platí pro sobotu a neděli)

Storno podmínky:

 • zrušení 14 a více dní před zahájením kurzu - storno poplatek 30 % z ceny
 • zrušení 7 dní před zahájením kurzu - storno poplatek 50 % z ceny
 • zrušení 3 dny před akcí a méně - storno poplatek 100 % z ceny

 Vždy je možné i bezplatně přesunout na jiný termín či za sebe poslat náhradníka. Vše je na domluvě.


Kurz lze zakoupit také formou dárkového poukazu.Teorie okruhy témat:

 • základy námořního práva a mezinárodní smlouvy
 • plavební nauka
 • námořní navigace
 • meteorologie
 • základy angličtiny
 • základy poskytování první pomoci

Průběh zkoušky:

 • písemná část - výpočet navigačního příkladu
 • ústní část - teorie z navigace, plavební nauky, COLREGu, meteorologie a zdravovědy

Na zkoušku je třeba si přinést rýsovací pomůcky (jsou v ceně teoretického kurzu) a vyplněné dokumenty:

 • přihláška ke zkoušce
 • protokol teoretické zkoušky

Zkouška z jednotlivých částí probíhá před jednotlivými komisaři z řad zkušených jachtařů jmenovaných MDČR.

Pokud byste si před zkouškou chtěli vše ještě zopakovat, nabízíme možnost opakování počítání příkladu i znalosti teorie - více si řekneme na kurzu.


Chybí vám k vydání průkazu 1500 nm pod dohledem velitele jachty s patřičnou licencí (české B nebo A)? Přihlašte se na některou z našich přeplaveb Zadar - Montenegro - Korfu nebo Zadar - Benátky. Více informací o těchto plavbách v sekci kondiční plavby.


Vše o průkazu a kurzu Velitel jachty mořské plavby B:

Co to je český kapitánský průkaz český kapitánský průkaz Velitel jachty mořské plavby B (Yachtmaster offshore)?

 • Velitel jachty mořské plavby B je průkaz, který vás opravňuje plout na moři do 200 NM od pobřeží, a to i v noci s lodí do 24m délky, povětrnostní podmínky podle Beaufortovi stupnice jsou bez omezení.

Kdo průkaz vydává a kde probíhají zkoušky?

 • Průkaz Velitel námořní jachty vydává Ministerstvo dopravy ČR (MDČR) a aby vám jej MDČR mohlo vydat, je třeba uspět u teoretických zkoušek a doložit potřebný počet naplutých NM - minimálně 1000 námořních mil ve funkci velitele jachty a 1500 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty s patřičnou licencí (české B nebo A). Zkoušky probíhají v Českých Budějovicích zpravidla do 14 dnů od teoretického kurzu. Zkoušet vás bude komise složená z akreditovaných zkušebních komisařů jmenovaných MDČR. Vyhodnocení zkoušky je provedeno ihned. Po splnění zkoušky zasíláme potvrzenou dokumentaci na MDČR, na základě které pověřený úředník vystaví průkaz Velitel jachty mořské plavby B. Průkaz je mezinárodně uznávaný.

Kdy průkaz dostanu?

 • Ze zákona je lhůta na vystavení průkazu 30 dní. Úředníci průkaz vystaví většinou do 14 dnů po odeslání na MD a pošlou poštou přímo na uvedenou adresu. V případě potřeby je možné vydat průkaz i na počkání, ovšem po předem smluvené schůzce.

Jaká je doba platnosti průkazu?

 • Platnost průkazu je od 1. 1. 2019 stanovena na 10 let, po uplynutí této doby musíte zažádat o prodloužení. Naše absolventy na obnovu po 10 letech upozorníme.

Jaký je postup před skončením platnosti průkazu?

Pro jeho prodloužení je nutné doložit:

 • napluté námořní míle v délce 500 NM (kopií lodního deníku anebo jachtařské knížky) v posledních deseti letech
 • žádost o prodloužení průkazu s osobními daty žadatele
 • správní poplatek 50 Kč (kolek) - pokud se dodrží lhůta 2 měsíce před vypršením, jinak se platí 500 Kč
 • 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
 • osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší než 3 měsíce od podání žádosti

Kde průkaz neplatí?

 • Na vnitrozemských vodách u nás i v zahraničí.

Co budu ke kurzu a získání kapitánského průkazu potřebovat? (fotku, lékařskou prohlídku, nějaký poplatek?)

 • věk minimálně 18 let
 • podat žádost s osobními daty žadatele
 • zaplatit správní poplatek 500 Kč (kolek)
 • 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
 • dodat osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší než 3 měsíce od podání žádosti
 • úspěšně složit teoretickou zkoušku na stupeň B před komisí MD ČR
 • doložit praxi v délce plavby minimálně 1000 námořních mil ve funkci velitele jachty a 1500 námořních mil ve vzdálenosti více než 10 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty s patřičnou licencí (lodní deník, jachtařská knížka)
 • odevzdat platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby C

Jak je to s průkazem radiotelefonisty?

 • Od roku 2013 již není povinné složit zkoušku z radiotelefonie a doložit průkaz radiotelefonisty. Přesto doporučujeme si tento průkaz udělat, charterové spol. vám loď s radiostanicí bez průkazu nemusí půjčit. V některých zemích je povinný, např. v Chorvatsku.

Kde kurz probíhá, jak dlouho kurz trvá a co se v kurzu naučím?

 • Kurz se koná v Českých Budějovicích, kde vás naši profesionální školitelé během tří dnů naučí teorii důležitou pro závěrečnou zkoušku. Ta se skládá z navigace, plavební nauky, pravidel o zabránění srážkám na moři - COLREG, meteorologie a zdravovědy.

Co když zkoušku neudělám?

 • Neopakujete celou zkoušku, ale složíte zkoušku pouze z neúspěšného předmětu. Pokud byste neuspěli u písemné části zkoušky, tj. navigačního příkladu, je nutné složit celou zkoušku znovu.