Kapitánské průkazy - jednoduše a přehledně

Chci plout na řece nebo jiné vodní ploše ve vnitrozemí.

Bez průkazu: 

 • mohu plout na člunu do výkonu motoru 4 kW (5hp) kdy současně celková hmotnost člunu nepřesáhne 1000 kg - od 15 let věku.
 • mohu plout také na plachetnici do 12 m2 plochy plachet kdy celková hmotnost včetně zatížení nepřesáhne 1000 kg.

K vedení lodí, které nesplňují výše uvedené potřebuji odpovídající průkaz, který mi umožní vést danou loď.

Pro vnitrozemskou plavbu u nás a v zahraničí je to: Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla - zkráceně VMP, který vydává Státní plavební správa (SPS). Ten se dělí na následující kategorie, podle toho s jakou lodí chcete plout:

Budu plout pouze na motorovém člunu do 20 kW výkonu, pak potřebuji kategorii M20.

 • M20 - od 4 kW do 20 kW výkonu motoru - od 16 let.

Budu plout na silnějším motorovém člunu než 20 kW výkonu, pak potřebuji kategorii M.

 • M - nad 20 kW výkonu motoru - od 16 let - zde je nutné ke zkoušce doložit Ověření o praktické dovednosti při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

Plánuji plout na plachetnici jen malé, která nemá více jak 20 m2 plachet, pak potřebuji kategorii S20.

 • S20 - od 12 m2 do 20 m2 plochy plachet - od 16 let.

Plánuji plout na plachetnici, která má více jak 20 m2 plachet, pak potřebuji kategorii S.

 • S - nad 20 m2 plochy plachet - od 16 let - zde je nutné ke zkoušce doložit Ověření o praktické dovednosti při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

Chci plout na moři, pak potřebuji ještě kategorii C, která mi umožní plavbu v oblasti C s omezením do 1 nm (1 námořní míle = 1852 m) od pobřeží a do 4° Beaufortovy stupnice, viz. obrázek níže.

Kategorie se dají různě kombinovat, přičemž vždy je základem M20 nebo M. K tomu se pak dají přidat další kategorie.

Příklady:

 • M+C povoluje plavbu s malým plavidlem s motorem o neomezeném výkonu ve vnitrozemí u nás i v zahraničí a na moři do 1 nm od pobřežní linie. 
 • M+S povoluje plavbu s malým plavidlem s motorem o neomezeném výkonu a na plachetnici s neomezeným rozměrem plachet, ale pouze ve vnitrozemských vodách u nás i v zahraničí.

POZOR - při pronájmu lodi, která je vybavena radiostanicí (jedná se zejména o plachetnice), je potřeba mít průkaz radiotelefonisty (např. v Chorvatsku je tento průkaz vyžadován zákonem). Více o průkazech radiotelefonisty se dozvíte na kurzu na vysílačku - kurz VHF.

K získání průkazu VMP je třeba složit teoretickou zkoušku na SPS nebo na některé z poboček. Zkouška se skládá online na počítači, kde je třeba zodpovědět daný počet otázek. U kategorií M a S je třeba ještě složit praktickou zkoušku neboli Osvědčení o praktické dovednosti - která je na našich kurzech součástí praktické části kurzu na průkaz VMP.

Tento průkaz má neomezenou platnost.

Na průkaz VMP vás rádi připravíme: Kurzy na průkazy VMP


Jaké jsou podmínky vedení malých a rekreačních plavidel v Chorvatsku?

 • K vedení malých plavidel s vlastním strojním pohonem, která podle zákona o vnitrozemské plavbě, nepodléhají evidenci, je způsobilá pouze osoba, která je držitelem oprávnění k vedení malých plavidel na moři. Neplatí tedy již, že plavidlo s výkonem motoru 4 kW a méně, může vést osoba bez oprávnění k vedení plavidel. Tzn., že musíte mít oprávnění kategorie alespoň M20+C.
 • Plavidla, která se nezapisují do evidence nebo rejstříku malých plavidel (nerozlišuje se, zda s vlastním pohonem nebo bez pohonu), se nesmějí vzdalovat od pobřeží pevniny nebo ostrova na vzdálenost větší než 500 metrů.
 • Na plavidle (nerozlišuje se, zda s vlastním pohonem nebo bez pohonu) o délce 2,5 m a menší se mohou plavit současně nejvýše 2 osoby.

Mapka zobrazující platnost kapitánských průkazů ve vnitrozemí a od pobřeží:


Chci plout pouze na moři a dále od pobřeží než je 1 nm. 

Na to je potřeba získat námořní průkaz Velitel námořní jachty pobřežní plavby C:

Tento průkaz vydává Námořní úřad Ministerstva dopravy ČR (MDČR) a opravňuje vás plout v oblasti plavby C, tedy do 20 nm od pobřeží i v noci a do 6° Beaufortovy stupnice, viz. tabulka níže.

K jeho získání je potřeba složit teoretickou zkoušku, která se skládá z písemné části - počítání navigačního příkladu a ústní části. Zkouška se skládá před komisaři schválenými MDČR a úředníkem z MDČR, který je na zkoušce jako státní dozor. Zároveň je třeba naplout 100 nm na moři. Plavba musí být zakončena zkouškou za účasti komisaře schváleného MDČR.

Platnost průkazu je 10 let. Pro jeho obnovu stačí naplout během 10ti let 500 nm.

I zde platí, že při pronájmu lodi, která je vybavena radiostanicí (jedná se zejména o plachetnice), je potřeba mít průkaz radiotelefonisty (např. v Chorvatsku je tento průkaz vyžadován zákonem). Více o průkazech radiotelefonisty se dozvíte na kurzu na vysílačku - kurz VHF.

Rádi vás na zkoušky připravíme: Kurz na námořní průkaz C

Chci plout na moři dále od pobřeží nežli 20 nm. Pak je potřeba získat průkaz Velitel jachty mořské plavby B.

Který vám umožní plavbu v oblasti B, což je 200 nm od pobřeží, a to i v noci. Stupeň Beauforta není omezen.

K jeho získání je třeba složit teoretickou zkoušku, která se skládá z písemné části - počítání navigačního příkladu a ústní části. Zkouška se skládá před komisaři schválenými MDČR a úředníkem z MDČR, který je na zkoušce jako státní dozor.

Zároveň je nutné nejprve získat námořní průkaz C a naplout 1000 nm jako kapitán s vlastní posádkou a 1500 nm jako člen posádky s kapitánem, který má vyšší licenci nežli C, tedy B nebo A. Plavba pak musí být vedena jako plavba "Béčková" tedy více než 20 nm od pobřeží.

Platnost průkazu je 10 let. Pro jeho obnovu stačí naplout během 10ti let 500 nm.

I na tyto zkoušky vás připravíme: Kurz na námořní průkaz B 


Beaufortova stupnice:


Mezinárodní uznávání průkazů není vázáno žádným zákonem nebo vyhláškou. Jde o smluvní dohodu mezi státy. Obecně platí, že s českými průkazy nebudete mít min. v Evropě problém, ale plují na ně kapitáni po celém světě.

Např. v Chorvatsku jsou uznávány všechny naše průkazy:

POZOR na chorvatské průkazy na moře! Jejich platnost je pouze v teritoriálních vodách Chorvatska. Spousta majitelů chorvatského průkazu si to pořád vysvětluje, jako že např. v Řecku nebo v Itálii není problém - nemusí, ale může, každopádně tam průkaz neplatí!

Jako Češi bychom měli mít primárně české průkazy, dále můžeme naší "kvalifikaci" vylepšovat. Např. o uznávané průkazy anglické RYA (Royal Yachting Association). Pokud byste měli zájem o průkaz RYA, můžete nás kontaktovat.