Kurz na vysílačku na průkaz SRC


Od 1. 9. 2019 je v platnosti nová vyhláška č. 120/2019 Sb., která definuje nové rozdělení průkazů na vysílačku a obnovení starých průkazů bez rekvalifikační zkoušky. Lodě jsou dnes v převážné většině vybaveny radiostanicemi s DSC - technologie digitálního selektivního volání (Digital Selective Calling) realizovaná na radiokomunikačních prostředcích svým dosahem pokrývající oblasti definované oblasti A1 až A4. Tato funkce poskytuje řadu nových možností využití vysílačky a je potřeba se s ní na praktickém výcviku seznámit. Právě pro tyto účely jsou v našem akreditovaném školícím středisku pro vás připraveny moderní lodní radiostanice.


Vy, co máte starý průkaz OFN a VFN (a stále vám platí):

Až vám skončí platnost průkazu OFN, běžným způsobem si zažádáte o nový. Dostanete dva průkazy OFV na řeky a OFP na moře, které odpovídají nové legislativě. Zaplatíte jen JEDEN poplatek 200 Kč za vyřízení obou průkazů. Po dalších pěti letech se už musíte rozhodnout, jestli budete udržovat oba průkazy, pak zaplatíte za jejich prodloužení už za každý zvlášť, nebo jen jeden, pak zaplatíte jen za jeden. Žádnou rekvalifikační zkoušku nebudete skládat, ta vám platí podle staré legislativy. U průkazů VFN se nic nemění, před vypršením jeho platnosti běžným způsobem zažádáte o nový.

Ani jeden z těchto průkazů vás neopravňuje používat lodní radiostanici s DSC.


Vy, co potřebujete nový průkaz, máte na výběr z těchto průkazů:

Průkazy na vysílačky bez oprávnění používat lodní radiostanice s funkcí DSC jsou:

 • Omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby - OFV: platí na řekách
 • Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby - OFP: platí na moři do 20 NM a mořských cestách
 • Všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty - VFN: platí na moři do 200 NM, mořských cestách a na řekách

Průkaz na vysílačku s oprávněním používat lodní radiostanice s funkcí DSC:

 • Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby - SRC (Short Range Certificate): platí na moři, mořských cestách a na řekách

Pro tento průkaz ČTÚ vyžaduje osvědčení o úspěšném absolvování praktického kurzu v používání funkce DSC u akreditovaného školícího střediska, aby vás pustil na teoretickou část zkoušky.

Vzhledem k tomu, že na všech lodích, které si můžeme půjčit, jsou dnes již moderní vysílačky s funkcí DSC, je velmi užitečné mít průkaz SRC.

Proč jsou některé průkazy s omezením a některé bez omezení? O tom si můžete přečíst v článku: Průkazy na VHF - s omezením a bez omezení.

Všechny průkazy mají platnost 10 let od zkoušky. Po uplynutí této doby je doba platnosti 5 let pro každé další prodloužení platnosti průkazu.

Kurz na průkaz SRC je zaměřený na přípravu ke zkoušce a tomu odpovídá i výběr témat:

 • minimum elektrotechniky nutné ke zkoušce
 • úvod do polovodičů
 • základní řazení odporů a baterií, výpočty
 • přehled baterií, akumulátorů
 • úvod do problematiky antén
 • vlnění, frekvence
 • předpisy
 • přehled základních organizací a jejich zkratek
 • bezpečnostní systém
 • kmitočty - pásma
 • signály
 • MAY-DAY
 • radiokomunikační provoz
 • pravidla při vysílání
 • praktická práce s vysílačkou

Simulace komunikace přes "vysílačku" je v angličtině. Bude to jen základní angličtina, nikoliv plynulá konverzace. Nejedná se o státní zkoušku z angličtiny. Obsahuje fráze, které se při komunikaci používají. Budete mluvit do vysílačky! Na konci kurzu dostanete osvědčení o úspěšně zvládnuté praktické části, které předložíte na teoretické zkoušce. Ústní zkouška je pak postavena na znalosti radiotelefonní komunikace, kdy se zkušební komisař ptá a dává k překladu fráze týkající se radiotelefonní komunikace.

Spolupracujeme se zkušenými lektory a jachtaři s více jak 20ti letou praxí na moři s Ing. Pavlem Burkertem a Ing. Kateřinou Staňkovou.


Termíny:

 • 20. 10. 2021 - SRC ON-LINE teorie od 17 do 20:30 hod.
 • praktická část v ČB - 21. 10. 2021 od 15:00 do 20:30 hod. Na adrese: KWS, Lidická tř. 1277/252, 370 07 České Budějovice. OBSAZENO
 • 10. 1. 2022 - SRC ON-LINE teorie od 17 do 20:30 hod.
 • praktická část v ČB - 12. 1. 2022 od 15:00 do 20:30 hod. Na adrese: KWS, Lidická tř. 1277/252, 370 07 České Budějovice.
 • praktická část v Praze - 13. 1. 2022 od 15:00 do 20:30 hod. Na adrese: Císařská louka 599150 00 Praha 5-Smíchov
 • 7. 2. 2022 - SRC ON-LINE teorie od 17 do 20:30 hod.
 • praktická část v ČB - 9. 2. 2022 od 15:00 do 20:30 hod. Na adrese: KWS, Lidická tř. 1277/252, 370 07 České Budějovice.
 • praktická část v Praze - 10. 2. 2022 od 15:00 do 20:30 hod. Na adrese: Císařská louka 599150 00 Praha 5-Smíchov

Čas ukončení je přibližný.


Kurz je rozdělen na dvě části teoretickou a praktickou - termíny jsou uvedeny výše.

Teoretická část je on-line. Pro on-line přenos používáme Zoom.us, jednoduché přihlášení bez nutnosti instalace. U počítače stačí mít zapojené reproduktory, pro otázky také mikrofon (u notebooků je zpravidla vestavěný).

Na praktické části jsou na místě konání připraveny lodní radiostanice ICOM ke komunikaci.

Na místě bude k dispozici čaj, káva, voda.


Pro zajištění maximální kvality praktické části kurzu je počet účastníků stanoven na 6 osob.


Cena:

 • 3 200 Kč
 • 2 900 Kč pro absolventy jakéhokoliv kapitánského kurzu u společnosti KWS

Pozn.: kurz na průkaz SRC je zakončen praktickým testem, který je nutný k teoretickým zkouškám.

Cena nezahrnuje správní poplatek na zkoušku u ČTÚ ve výši 600 Kč.

Storno podmínky:

Pokud se na přednášku nemůžete dostavit, můžete za sebe poslat náhradníka. Účast můžete zrušit nejpozději 3 dny před začátkem přednášky a bude vám vráceno 100 % ze zaplacené částky. Po této době vám již nebudeme moct peníze vrátit. Pokud budeme muset přednášku z jakéhokoliv důvodu zrušit my, vrátíme vám celou částku.


Kurz lze zakoupit také formou dárkového poukazu.


Objednávka kurzu na průkaz SRC

* Termín konání kurzu: zadejte pouze termín teorie. 


Zkoušky na vysílačku

Místo konání zkoušky:

 • v budově ČTÚ (Český telekomunikační úřad) na adrese: Sokolovská 219 (metro B, stanice Vysočanská) Praha 9

Termíny konání zkoušek:

na webu ČTÚ (zajímají nás pouze termíny na průkazy SRC) - https://www.ctu.cz/oznameni-terminu-zkousek

Přihláška ke zkoušce ke stažení:

Poštovní adresa pro poslání přihlášky:

Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025