Kurz na vysílačku na průkaz SRC


Na ČTÚ jsou vydávány tyto průkazy:

 • Omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby - OFV: platí na řekách.
 • Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby - OFP: platí na moři do 20 NM a mořských cestách.
 • (Proč jsou některé průkazy s omezením a některé bez omezení? O tom si můžete přečíst v článku: Průkazy na VHF - s omezením a bez omezení)
 • Všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty - VFN: platí na moři do 200 NM, mořských cestách a na řekách.
 • Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby - SRC (Short Range Certificate) s oprávněním používat lodní radiostanice s funkcí DSC: platí na moři, mořských cestách i na řekách.

Jaké jsou výhody vlastnit průkaz SRC? 

Lodě jsou dnes v převážné většině vybaveny radiostanicemi s DSC - technologie digitálního selektivního volání (Digital Selective Calling) - tlačítko tísňového volání, které jedním stisknutím rozešle vaše nouzové volání všem radiostanicím s DSC v dosahu. Lodě tak dostanou okamžitě informaci o povaze vaší tísně a souřadnice GPS kde se nacházíte. To však není jediný účel, DSC také urychluje a zjednodušuje rutinní vysílání mezi loděmi, které jsou vybaveny příslušnou radiostanicí. DSC není náhražkou hlasové komunikace, pouze může v kritické situaci významně pomoci.

Průkaz SRC vás opravňuje použít radiostanici s DSC, ostatní průkazy nikoliv. Pomineme-li pohled úřadů na tuto problematiku, měl by každý kapitán / skipper chtít, mít odpovídající průkaz nejen na vedení lodě, ale také na zařízení, které se na lodi nachází což vede k dobré námořní praxi.

Naše středisko disponuje akreditací MDČR na školení uchazečů na průkazy SRC. Po skončení kurzu je žadateli o průkaz SRC vydán protokol o absolvování praktického kurzu, který vyžaduje ČTÚ, abyste se mohli přihlásit na zkoušku. 


Všechny průkazy mají platnost 10 let od zkoušky. Po uplynutí této doby je doba platnosti 5 let pro každé další prodloužení platnosti průkazu.


Kurz na průkaz SRC je zaměřený na přípravu ke zkoušce a tomu odpovídá i výběr témat.

Simulace komunikace přes "vysílačku" je v angličtině. Bude to jen základní angličtina, nikoliv plynulá konverzace. Nejedná se o státní zkoušku z angličtiny. Obsahuje fráze, které se při komunikaci používají. Budete mluvit do vysílačky. Na konci kurzu dostanete osvědčení o úspěšně zvládnuté praktické části, které předložíte na teoretické zkoušce. Ústní zkouška je pak postavena na znalosti radiotelefonní komunikace, kdy se zkušební komisař ptá a dává k překladu fráze týkající se radiotelefonní komunikace.

Spolupracujeme se zkušenými lektory a jachtaři s více jak 20ti letou praxí na moři s Ing. Pavlem Burkertem a Ing. Kateřinou Staňkovou.Termíny:

Jarní termíny jsou úspěšně za námi, podzimní připravujeme.


Kurz je rozdělen na dvě části teoretickou a praktickou - termíny jsou uvedeny výše.

Teoretická část je on-line. Pro on-line přenos používáme Zoom.us, jednoduché přihlášení bez nutnosti instalace. U počítače stačí mít zapojené reproduktory, pro otázky také mikrofon (u notebooků je zpravidla vestavěný).

Na praktické části jsou na místě konání připraveny lodní radiostanice ICOM pro výuku a komunikaci.

Na místě bude k dispozici čaj, káva, voda.


Cena:

 • 3 500 Kč
 • 3 150 Kč pro absolventy jakéhokoliv kapitánského kurzu u společnosti KWS

Cena nezahrnuje správní poplatek na zkoušku u ČTÚ ve výši 600 Kč.


Storno podmínky:

 • zrušení 14 a více dní před zahájením kurzu - storno poplatek 30 % z ceny
 • zrušení 7 dní před zahájením kurzu - storno poplatek 50 % z ceny
 • zrušení 3 dny před akcí a méně - storno poplatek 100 % z ceny

Vždy je možné i bezplatně přesunout na jiný termín či za sebe poslat náhradníka, vše je na domluvě. 


Kurz lze zakoupit také formou dárkového poukazu.


Objednávka kurzu na průkaz SRC


Zkoušky na vysílačku

Místo konání zkoušky:

 • v budově ČTÚ (Český telekomunikační úřad), adresa: Sokolovská 219 (metro B, stanice Vysočanská) Praha 9

Termíny konání zkoušek:

na webu ČTÚ (zajímají nás pouze termíny na průkazy SRC) - https://www.ctu.cz/oznameni-terminu-zkousek

Možnosti přihlášení se ke zkoušce na průkaz SRC:

 • Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti k obsluze vysílacích radiových zařízení - v sekci Požadovaný druh odborné způsobilosti zaškrtněte pouze k) omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (SRC).
 • Přihláška poštou: přihlášku pošlete na adresu: Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025. Přihláška musí být oboustranně vytištěna a čitelně vyplněná s fotografií (rozměr 35 x 45 mm - jako na občanský průkaz) a kolkem v hodnotě 600 Kč. Správní poplatek 600 Kč lze uhradit také převodem - https://www.ctu.cz/spravni-poplatky-prukazy-zkousky
 • Přihláška elektronicky: je třeba vyplnit formulář ZFO - odkaz na formulář na stránkách ČTÚ . Aby bylo možné pracovat s formulářem ZFO je třeba mít v počítači nainstalovanou aplikaci FormFiller. Formulář je interaktivní a dovoluje nahrát i přílohy: fotografie, platba, osvědčení o absolvování praktického kurzu na průkaz SRC. Pro případ odeslání datovou schránkou má ve spodní části tlačítko pro přímé spojení pomocí datové schránky.