Přednášky pro jachtaře

Astronomická navigace

Žijeme v elektronické době, v době GPS a aplikací. Pojďme, ale nahlédnout do umění starých mořeplavců - určování polohy podle sextantu. Může se vám to hodit i dnes.

Krizové situace a jak je řešit

Za plavby mohou nastat situace, které jistě nechceme, aby nás vůbec potkali. Na této přednášce si povíme jak takové situace řešit, nebo ještě lépe, jak jim předcházet.

Záchranné vesty

Nevíte jaku záchranou vestu na loď zvolit? Jak je to s těmi spouštěči u samonafukovacích vest? Na této přednášce dostanete odpovědi nejen na tyto otázky.

Trim plachet

Pokud pochopíme jak plachty fungují, snadněji se nám budou plachty na lodi trimovat. Beaufortova stupnice a její použití v praxi a mnoho dalších informací o trimování plachet.

Meteo I. - Čtení oblohy

Základní znalosti meteorologie je první krok k bezpečné plavbě. A právě v této přednášce si povíme základy meteorologie pro jachtaře. Jednoduchý popis: teplé a studené fronty, oblaků či fáze bouřek.

Meteo II. - Oblaka

Úvod do světa oblaků. Chceme-li se naučit číst nebe, bude potřeba proniknout hlouběji do světa oblaků. O čem vypovídají? Jaké mají tvary? Na této přednášce dostanete odpovědi nejen na tyto otázky.

Meteo III. - Bríza

Umí jachtaři plout na brízový vítr? Jak daleko od břehu a jaký průběh bude vítr mít? Jak se vítr bude stáčet? Bude foukat kolmo na břeh? Na této přednášce dostanete odpovědi nejen na tyto otázky.

Meteo IV. - Vítr ve Středomoří

Řekneme si něco o větrech, se kterými se můžeme setkat ve Středomoří. Jak vznikají, jaký je jejich směr a síla. V čem spočívá jejich nebezpečí. V jakých místech je můžeme očekávat.

Bezpečně na kotvě

Na této přednášce si řekneme jaký je správný postup při kotvení, co je při kotvení špatně, s jakými kotvami se budete nejčastěji na lodích setkávat a jakou roli při kotvení hraje počasí.

Navigace

Zde si řekneme jak určit polohu lodě bez GPS, jak řešit trasu plavby mezi dvěma mapami a plavbu po rovnoběžce. Podíváme se také jak na lodi vytvořit deviační tabulku.