Přednášky pro jachtaře

Astronomická navigace

Žijeme v elektronické době, v době GPS a aplikací. Pojďme, ale nahlédnout do umění starých mořeplavců - určování polohy podle sextantu. Může se vám to hodit i dnes.

Termín: 28. 1. a 29. 1. 2023 

Krizové situace a jak je řešit

Za plavby mohou nastat situace, které jistě nechceme, aby nás vůbec potkali. Na této přednášce si povíme jak takové situace řešit, nebo ještě lépe, jak jim předcházet.

Termín: 17. 1. a 24. 1. 2023  

Meteo I. - Čtení oblohy

Základní znalosti meteorologie je první krok k bezpečné plavbě. A právě v této přednášce si povíme základy meteorologie pro jachtaře. Jednoduchý popis: teplé a studené fronty, oblaků či fáze bouřek.

Termín: 31. 1. 2023  

Meteo II. - Oblaka

Úvod do světa oblaků. Chceme-li se naučit číst nebe, bude potřeba proniknout hlouběji do světa oblaků. O čem vypovídají? Jaké mají tvary? Na této přednášce dostanete odpovědi nejen na tyto otázky.

Termín: 14. 2. 2023  

Meteo III. - Bríza

Umí jachtaři plout na brízový vítr? Jak daleko od břehu a jaký průběh bude vítr mít? Jak se vítr bude stáčet? Bude foukat kolmo na břeh? Na této přednášce dostanete odpovědi nejen na tyto otázky.

Termín: 21. 2. 2023   

Meteo IV. - Vítr ve Středomoří

Řekneme si něco o větrech, se kterými se můžeme setkat ve Středomoří. Jak vznikají, jaký je jejich směr a síla. V čem spočívá jejich nebezpečí. V jakých místech je můžeme očekávat.

Termín: 28. 2. 2023  

Navigace

Řekneme jak určit polohu lodě bez GPS, jak řešit trasu plavby mezi dvěma mapami a plavbu po rovnoběžce. 

Termín: 21. 3. 2023

Trim plachet

Pokud pochopíme jak plachty fungují, snadněji se nám budou plachty na lodi trimovat. Beaufortova stupnice a její použití v praxi.

Termín: 28. 3. 2023  

Bezpečně na kotvě

Na této přednášce si řekneme jaký je správný postup při kotvení, co je při kotvení špatně, s jakými kotvami se budete nejčastěji na lodích setkávat a jakou roli při kotvení hraje počasí.

Termín: 4. 4. 2023  

Záchranné vesty

Nevíte jaku záchranou vestu na loď zvolit? Jak je to s těmi spouštěči u samonafukovacích vest? Na této přednášce dostanete odpovědi nejen na tyto otázky.

Termín: 11. 4. 2023