Přednášky pro jachtaře

Astronomická navigace

Žijeme v elektronické době, v době GPS a aplikací. Pojďme, ale nahlédnout do umění starých mořeplavců - určování polohy podle sextantu. Může se vám to hodit i dnes.

Krizové situace a jak je řešit

Za plavby mohou nastat situace, které jistě nechceme, aby nás vůbec potkali. Na této přednášce si povíme jak takové situace řešit, nebo ještě lépe, jak jim předcházet.

Meteorologie pro jachtaře I. - Čtení oblohy a oblaka

Základní znalosti meteorologie je první krok k bezpečné plavbě. A právě v této přednášce si povíme základy meteorologie pro jachtaře. Jednoduchý popis: teplé a studené fronty, oblaků či fáze bouřek.

Úvod do světa oblaků. Chceme-li se naučit číst nebe, bude potřeba proniknout hlouběji do světa oblaků. O čem vypovídají? Jaké mají tvary? Na této přednášce dostanete odpovědi nejen na tyto otázky.

Meteorologie pro jachtaře II. - Vítr ve Středomoří

Umí jachtaři plout na brízový vítr? Jak daleko od břehu a jaký průběh bude vítr mít? Jak se vítr bude stáčet? Bude foukat kolmo na břeh? Na této přednášce dostanete odpovědi nejen na tyto otázky. 

Řekneme si něco o větrech, se kterými se můžeme setkat ve Středomoří. Jak vznikají, jaký je jejich směr a síla. V čem spočívá jejich nebezpečí. V jakých místech je můžeme očekávat. 

Trim plachet

Pokud pochopíme jak plachty fungují, snadněji se nám budou plachty na lodi trimovat. Plavba tak bude ještě větším zážitkem.

.

Bezpečně na kotvě

Na této přednášce si řekneme jaký je správný postup při kotvení, co je při kotvení špatně, s jakými kotvami se budete nejčastěji na lodích setkávat a jakou roli při kotvení hraje počasí.