Průkazy na VHF - s omezením a bez omezení

Pojďme se na tuto problematiku podívat trochu více do hloubky. Kmitočtové pásmo je velmi široké, ale ne všechny kmitočty smí námořní pohyblivá služba využívat. Je tady ještě letecký provoz, zdravotní asistence, policie a další. Pro nás, námořníky, byl vyčleněn určitý prostor a v něm ještě užší prostor velmi krátkých vln nesoucí označení VKV (VHF z anglického Very High Frequency).

Dřívější námořníci při plavbách na větší vzdálenosti od pobřežních stanic, tedy od břehu, využívali ještě krátké vlny nesoucí označení KV (HF z anglického High Frequency nebo také SW - Short Wave), protože mají mnohem větší dosah. To ale vyžadovalo další přístroj na palubě a hlavně, další znalosti zacházení s ním a o šíření krátkých vln, které je naprosto odlišné od VHF. Mimo jiné vysílání na velké vzdálenosti při soumraku, existence mrtvé zóny, kdy se dvě radiostanice neslyší a další vychytávky. Tyto znalosti zastřešuje průkaz LRC (spojení na dlouhé vzdálenosti ... Long Range Certificate). V dnešní době se však spojení na větší vzdálenosti řeší nejvíce satelitním telefonem a dalšími jinými prostředky než radiostanicí.

Protože na lodích máme radiostanice VHF, jsme omezeni na toto pásmo a průkaz nás má připravit na všechny výhody i nevýhody tohoto vysílání. Proto, nese-li průkaz označení "omezený", znamená to, že je omezen pouze na využívání určitého pásma, v našem případě pásma VHF. Žádné jiné omezení v tom není.

Kurz na vysílačky SRC